Wróć do listy

Historia wyszkowskiego browaru

Uczniowie klas branżowych (3Ah, 1-2 Ha, 2ag), w ramach projektu edukacyjnego "POZNAJEMY WYSZKOWSKIE ZAKŁADY PRACY - OBECNE I DAWNE", poznali na lekcjach języka polskiego historię wyszkowskiego browaru, których był kiedyś chlubą i dumą całego naszego miasta. Pracowało w nim wielu mieszkańców Wyszkowa.
Uczniowie wyszukiwali informacje na temat browaru w wyszkowskiej prasie lokalnej (odnaleźliśmy artykuły autorstwa: Elżbiety Szczuki, Marka Filipowicza, Justyny Pochmary) oraz w Internecie.
Podczas wycieczki odwiedzili miejsce, gdzie kiedyś funkcjonował browar oraz cmentarz parafialny, na którym znajduje się grób budowniczego browaru - Pawła Szymońskiego. Grobu jego syna Kazimierza Szymońskiego (pierwszego burmistrza Wyszkowa po odzyskaniu niepodległości, właściciela browaru) niestety nie odnaleźliśmy, mimo wskazówek, które znaleźliśmy w publikacji Pani Elżbiety Szczuki pt. "Cmentarz parafialny w Wyszkowie". A szkoda...
HISTORIA WYSZKOWSKIEGO BROWARU
1. Browar wyszkowski został założony w roku 1860.
2. Zbudował go PAWEŁ SZYMOŃSKI, który zmarł w wieku 62 lat w roku 1892.
3. Właścicielem browaru został jego syn Kazimierz
4. Zmodernizował go i pobudował nowe budynki.
5. W 1906 r. w jednej z gazetek napisano, że produkowano tu 75 tysięcy wiader piwa.
6. W 1909 r. 10 tysięcy wiader piwa szło na eksport do Rosji.
7. Kazimierz Szymoński zmarł bezpotomnie w roku 1930, zapisał się pozytywnie w dziejach miasta.
- był prezesem Ochotniczej Straży Ogniowej.
- wiceprezesem Rady Szkolnej Gimnazjum.
- pierwszym burmistrzem Wyszkowa po odzyskaniu niepodległości
8. W latach 30. XX wieku browar kupił Józef Cudny  (zginął w 1944 r. w obozie koncentracyjnym w Stutthof), potem właścicielką została jego żona - Władysława Anna  - młodsza od męża o 29 lat.
9.  Jego nazwa brzmiała wtedy „Browar Parowy i Wytwórnia Wód Gazowanych.” - produkowano lemoniadę i kwas chlebowy
10. Po jej śmierci w 1980 r. właścicielem browaru został ich  syn Ryszard.
11. W czasie wojny Niemcy produkowali w nim mleko w proszku.
12. W 1947 r. browar zatrudniał 48 pracowników.
13. W 1950 r. browar znacjonalizowano.
14. W latach 50. i 60. Browar opiekował się liceum ogólnokształcącym.
15. W browarze  znajdował się pierwszy w Wyszkowie odbiornik telewizyjny, znajdował się w świetlicy - przychodzili tu zwykli mieszkańcy miasta, aby sobie pooglądać cud techniki.
16. Transport piwa odbywał się konno, konie mieszkały w stajni, potem kupiono samochód ciężarowy STAR 25
17. Na przełomie lat 60. i 70. Browar został gruntownie zmodernizowany.
18. Chłodzenie lodem, przywożonym z lęgów, zastąpiono sprężarkowym.
19. Na początku lat 70. zatrudniał ponad 100 pracowników, produkował 100 tys. hektolitrów piwa rocznie.
20. Przestał istnieć w roku 2001 r. Znajdował się tu, gdzie obecnie jest Lidl.
21. Pozostały po nim 2 budynki, w jednym jest teraz optyk, w drugim z czerwonej cegły sklep AGD.
B. Glinka