Wróć do listy

„KREATYWNIE I AKTYWNIE SPĘDZAM CZAS WOLNY”

Ewaluacja projektu edukacyjnego
„KREATYWNIE I AKTYWNIE SPĘDZAM CZAS WOLNY”
       Projekt przeznaczony był dla wszystkich grup wiekowych z niepełnosprawnością intelektualną: lekką, umiarkowaną, znaczną i z autyzmem. Treści były dostosowane do możliwości rozwojowych uczniów w świetlicy szkolnej szkoły specjalnej.
Zgodnie z projektem, celem było między innymi wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji oraz wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
Projekt miał charakter otwarty i w miarę potrzeb  był wzbogacony o nowe treści edukacyjne, formy i metody pracy.
Ujęte w projekcie cele zostały zrealizowane poprzez różnorodną działalność muzyczną, plastyczną, techniczną i ruchową. Każda z nich kształtowała inne dyspozycje i umiejętności,     a dopiero stosowanie ich wszystkich przyczyniło się do ogólnej wrażliwości, rozwijania twórczej aktywności uczniów, ich zainteresowań i uzdolnień.
Zajęcia stanowiły formę zabawy połączonej z poznaniem nowych treści, z nabywaniem umiejętności i sprawności, z poznawaniem nowych sytuacji. Dostarczyły wielu pozytywnych przeżyć, przyjemnych doznań i pokazano piękno otaczającego nas świata. Z jednej strony  sprawiły dziecku przyjemność i dały zadowolenie, a z drugiej wspierały jego rozwój emocjonalny, fizyczny i psychiczny.
Realizacja treści kształcenia zamieszczonych w poszczególnych działach projektu pozwoli osiągnąć zamierzone cele.
Prowadzące i realizujące projekt: Renata Redlik , Paulina Biernacka