Wróć do listy

Ks. Henryk Kietliński

Uczniowie klas szkoły branżowej poznali następnego bohatera wyszkowskiego ronda. Jest nim ks. Henryk Kietliński.
1. Ur. się 6 listopada 1932 r. w Leszczydole -Nowinach koło Wyszkowa (jak zawsze mówił „w sercu Puszczy Białej”)
2. W czasie okupacji służył w Szarych Szeregach, w zastępie Zawiszaków, miał pseudonim „Dąbek”
3. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Leszczydole-Nowinach
4. Pierwszą komunię świętą przyjął w kościele św. Idziego w Wyszkowie
5. Po wojnie brał udział w odbudowie świątyni
6. Naukę kontynuował w gimnazjum w Wyszkowie (chodził pieszo 6 km lub jeździł na rowerze)
7. W 1949 r., jako szesnastolatek, po otrzymaniu tzw. małej matury, wyjechał do Ołtarzewa koło Warszawy, aby tam kontynuować naukę w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów.
8. Święcenia kapłańskie przyjął w 1958 r.
9.  Służbę kapłańską pełnił w różnych częściach Polski, Europy i świata. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Rzymie, w Warszawie. Uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych
10.  W czasie swojej służby kapłańskiej zajmował się sprawami misyjnymi, pracował przy procesach kanonizacyjnych i beatyfikacyjnych, spotykał z papieżem Janem Pawłem II (te spotkania opisał w swojej książce „Moje dialogi z Janem Pawłem II”)
11.  Często mówił, że jest „chory na punkcie Wyszkowa, Leszczydołu- Nowiny, Puszczy Białej”
12.  Interesował się wszystkim, co działo się w naszej „małej Ojczyźnie”, często odwiedzał Leszczydół- Nowiny i Wyszków
13. Brał udział w uroczystościach patriotycznych, wygłaszał „płomienne kazania”, w których mówił o miłości do tego zakątka Polski
14.  20 marca 2003 r. Rada Miejska w Wyszkowie nadała ks. Kietlińskiemu tytuł Honorowego obywatela Wyszkowa. („ w szczególności za krzewienie miłości do ziemi wyszkowskiej, za godną serdeczną i pełną humanizmu więź z mieszkańcami”)
15.  Od 2001 r. był kapelanem środowisk żołnierzy Armii Krajowej i Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów - 1 sierpnia w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego był zawsze na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach i przewodniczył liturgii
16.  Zmarł 4 marca 2017 r. w Warszawie. Jego grób znajduje się w Ołtarzewie
17.  Wspominając Go mówiono, że „był zawsze, gdy Go potrzebowaliśmy, gdy Go zapraszaliśmy, 
18. Był autorytetem, najlepszym przyjacielem, był serdeczny, miał poczucie humoru, był świetnym mówcą, mówił piękną polszczyzną, radosny, optymistyczny, życzliwy, niesłychanie gościnny, otwarty na innych, 
19. Od 28 grudnia 2018 r. jest patronem ronda na skrzyżowaniu ulic Henryka Sienkiewicza i Świętojańskiej (która prowadzi bezpośrednio do Leszczydołu- Nowiny - jego rodzinnej wioski)