Wróć do listy

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY „KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE”

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy 8ww brali udział w realizacji projektu edukacyjnego o zasięgu międzynarodowym „Kreatywne prace plastyczne” zorganizowanym przez autora bloga o tym samym tytule. 
Projekt objęty był honorowym patronatem portalu dla nauczycieli „Pedagogika Specjalna” oraz portalu „Szkoła Podstawowa” i czasopisma „Świetlica w szkole”.
Miał on na celu: 
- zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne;
- popandemiczną arteterapię dla dzieci oraz profilaktykę zdrowia psychicznego;
- inicjowanie i promowanie dziecięcej twórczości plastycznej we współpracy 
z nauczycielami i placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granicą.
  W trakcie dziewięciomiesięcznego trwania projektu uczniowie wykonywali  prace inspirowane pomysłami umieszczonymi w postach na blogu „Kreatywne prace plastyczne”. Zdjęcia wykonanych  prac umieszczaliśmy minimum raz w miesiącu pod specjalnym banerem utworzonej przez organizatora projektu grupy na Facebook. 
W ramach projektu uczniowie poznali wiele nieszablonowych a jednocześnie prostych do wykonania technik plastycznych i materiałów.
Była to dla uczniów świetna zabawa twórcza, która rozwijała ich kreatywność oraz wyobraźnię i jednocześnie zainteresowania plastyczne.  Poniżej niektóre z prac wykonanych przez uczniów w ramach projektu.
Wioletta Dzik