Wróć do listy

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „ZABAWA SZTUKĄ”

Uczniowie klasy 8ww przez wiele miesięcy byli zaangażowani w realizację ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Zabawa sztuką”.
Projekt został zorganizowany przez panią Dagmarę Drabik i objęty honorowym  patronatem  przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Rzecznika Praw Dziecka, Marszałka Województwa Śląskiego. Jego założeniem było propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie 
z założeniami pedagogiki freblowskiej. Projekt polegał na wykonaniu prac według własnego pomysłu inspirowanych twórczością różnych artystów. W ramach 
projektu należało wykonać 6 tematów, mając na uwadze zainteresowania i możliwości uczniów. Udział w projekcie był świetną okazją  do rozwijanie kreatywności i twórczej aktywności uczniów. W trakcie jego trwania uczniowie wykonali prace:
•  „Drzewo życia”  inspirowane obrazem Gustawa Klimta,
• „Matematyka w obrazach” inspirowane obrazem „Od 0 do 9”  Jaspera Johnsa,
• „Koło życia” – mandala. Tworzenie wzorów na bazie koła,
• „Artist Lapbook” – książka tematyczna w formie tekturowej teczki,
• „W roli rzeźbiarza” – lepienie z gliny, masy solnej,
• „Obrazy malowane nożyczkami” – bądź jak Henri Matisse.
Wioletta Dzik