Wróć do listy

Organizacja i realizacja „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej”

Powiat Wyszkowski od 1 września 2022 r. uczestniczy  w projekcie badawczym „Model wsparcia międzysektorowego”, który powstał na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, a realizowany przez Uniwersytet Śląski we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Realizatorem projektu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wyszkowie. Projekt jest adresowany do dzieci zamieszkujących na terenie Powiatu Wyszkowskiego. Przeprowadzenie badań dzieci z wykorzystaniem przygotowanych przez uczelnię narzędzi oraz późniejsze wyniki pomogą nam opracować działania oraz skuteczne rozwiązania, które podniosą jakość i zapewnią dostępność wsparcia dzieciom        na terenie naszego powiatu.
Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdziecie Państwo na stronie internetowej: mwm.us.edu.pl
Zachęcamy Państwa do wyrażenia zgody na udział Państwa dzieci w badaniach.
Finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki.