Wróć do listy

„Poznajemy zawody”

5 listopada 2021 uczniowie klasy 4-5u uczestniczyli w lekcji bibliotecznej pt.” Poznajemy zawody”. Większość omawianych wspólnie zawodów oraz prace, jakie wykonują dorośli, uczniowie mogli zobaczyć podczas zabaw dydaktycznych.  Dzieci dowiedziały się, jak wygląda praca Policjanta, Strażaka czy Fryzjera. Poznały plusy i minusy niektórych zwodów, ich przydatność, czy faktycznie jest to coś, co chcą robić w przyszłości.
Dzieci coraz częściej interesują się pracą zawodową swoich rodziców i dziadków, próbują opowiadać o ich pracy. Dzielą się takimi informacjami z innymi dziećmi podczas zabaw dowolnych. Dlatego głównym założeniem zajęć było poszerzenie wiedzy uczniów na temat różnych zawodów, zapoznanie z pracą ludzi w różnych zawodach oraz wyrabianie u dzieci szacunku dla pracy ludzkiej. Do utrwalania zdobytej w czasie lekcji wiedzy wykorzystaliśmy różnorodne zabawy dydaktyczne i tematyczne, wzbogacone literaturą dziecięcą, natomiast prace plastyczne pozwoliły odzwierciedlić w formie plastycznej zdobyte przez dzieci obserwacje i wiedzę.
Elwira Gajkowska
Anna Rogowska