Wróć do listy

Poznali patrona wyszkowskiego ronda...

WITOLD SZANIAWSKI - skazany na śmierć...
1. Urodził się w Warszawie w 1917 r.
2. Walczył w czasie II wojny światowej
3. Pod pseudonimem „Luśnia” działał w konspiracji
4. W październiku 1939 r. trafił w okolice Wyszkowa - otrzymał posadę leśniczego w Osinach w gminie Somianka
5. Ożenił się z córką właściciela majątku Somianka
6. Szaniawski był współorganizatorem Związki Walki Zbrojnej na ziemi wyszkowskiej (w 1942 r. ZWZ przekształcono w Armię Krajową - AK)
7. Był uczestnikiem wielu akcji dywersyjnych i sabotażowych oraz akcji „Burza” - pisze o nich Stanisław Grzybowski w książce „Nadzieja z tamtych lat”
8. W jego leśniczówce i jej pobliżu w czasie okupacji ukrywali się Żydzi
9. W czerwcu 1944 r. Niemcy aresztowali i rozstrzelali w lesie pod Leszczydołem - Nowiny 12 osób z gminy Somianka, związanych z ruchem oporu - wśród nich Władysława Mullera - teścia Szaniawskiego
10. Na liście do aresztowania był też on, ale uniknął aresztowania, bo rozkopał drogę i Niemcy nie mogli się do niego dostać
11. Po latach przyjeżdżał do Leszczydołu - Nowiny na uroczystości związane z rocznicą pacyfikacji Leszczydołów w 1944 r.
12. Z jego inicjatywy w czerwcu 2001 r. w miejscu kaźni stanął skromny pomnik (po wojnie rodziny przeniosły ciała zamordowanych na cmentarz)
13. Szaniawskiego jesienią 1944 r. w Somiance aresztowało NKWD (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR), a w kwietniu 1945 Urząd Bezpieczeństwa - aresztował go były kolega z konspiracji
14. Skazano go na śmierć, ale potem w drodze łaski karę zmieniono na 10 lat więzienia
15. Przebywał w więzieniu pod Poznaniem, przez jakiś czas w celi jednoosobowej. Wyszedł z niego w roku 1954
16. Zamieszkał z rodziną w Konstancinie
17. W 1994 r. został zrehabilitowany - sąd wojskowy w Warszawie unieważnił wyrok z 1945 r.
18. W 1999 r. został członkiem Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari przy Prezydencie RP
19. Zmarł w roku 2003. Pochowany jest na Cmentarzu Powązkowskim
20. Rondo na skrzyżowaniu ul. Pułtuskiej i alei Piłsudskiego nosi jego imię od 2009 r.