Wróć do listy

„ŚWIAT ZAWODÓW A MÓJ POTENCJAŁ”

Przez trzy miesiące uczniowie klasy 8ww realizowali projekt edukacyjny  „Świat zawodów 
a mój potencjał”. Celami projektu było wzbogacenie wiedzy i zainteresowań uczniów na temat wybranych zawodów oraz  uświadomienie uczniom własnego potencjału. 
Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie poznali specyfikę pracy i atrybuty charakterystyczne dla wybranych zawodów oraz predyspozycje i cechy osobowości istotne w danym zawodzie.
 Wiedzą jakie korzyści płyną z pracy oraz rozumieją, że należy szanować pracę i ludzi, wykonujących różne zawody. Poprzez próbki pracy uczniowie poznali swoje mocne strony, ale też trudności, jakie mają z wykonywaniem czynności związanych z poznanymi zawodami. W ramach projektu uczniowie poznali zawody: piekarza, cukiernika, kucharza, ogrodnika, florysty, sprzątacza.
Wioletta Dzik