KONTAKT

DANE TELEADRESOWE

ADMINISTRACJA SZKOŁY

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY

im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie
ul. Zakolejowa 15A; 07-200 Wyszków
tel./fax 29-742-35-10,
e-mail: sekretariat@soswwyszkow.pl
Dyrektor SOSW – Edyta Jarosz
Wicedyrektor – Dorota Kamińska,
Kierownik Szkoły Filialnej w Gaju – Zofia Gajewska
Kierownik Szkoły Filialnej w Niegowie – szkoła podlega pod dyr. SOSW
Kierownik Społeczny Internatu – Eliza Karaszewska
Sekretarz Ośrodka – Monika Wężyk
Kierownik gospodarczy - Wojciech Kozon