Wróć do listy

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

OFERTA EDUKACYJNA  BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO –WYCHOWAWCZYM,
IM. M.KONOPNICKIEJ W WYSZKOWIE
Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Wyszkowie jest szkoła z ponad 50 letnią tradycją. W skład Ośrodka wchodzi Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Branżowa Szkoła I Stopnia oraz zajęcia w zespołach rewalidacyjno –wychowawczych dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Dla kogo jest Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy?
 • dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawności intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, autyzmem , zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami sprzężonymi, z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Dla kogo zajęcia w zespołach rewalidacyjno –wychowawczych?
 • dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawności intelektualną w stopniu głębokim z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia są dla uczniów do ukończenia 25 roku życia
Dla kogo jest Branżowa Szkołą I-go stopnia?
 • dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawności intelektualną w stopniu lekkim, , autyzmem , zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami sprzężonymi, z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Celem kształcenia zawodowego jest zdobycie zawodu i kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na rynku pracy.
Idziesz do szkoły zawodowej?
 • Będziesz uczył się przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych. Praktyki będziesz realizował w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ”Kopernik” w Wyszkowie.
Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji uzyskasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także zdobędziesz wykształcenie zasadnicze branżowe.

OŚRODEK NASZ OFERUJE 3 LETNIĄ NAUKĘ ZAWODU NA KIERUNKACH:  
KUCHARZ  (512001)   
kwalifikacja: HGT.02 Przygotowywanie i wydawanie dań
Praca kucharza polega na przygotowywaniu potraw, napojów i  dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. W zakres jego prac wchodzi planowanie, opracowywanie receptur i przygotowywanie potraw, deserów i ciast oraz obsługa urządzeń wykorzystywanych w kuchni.

Uprawnienia:   
 • Praca na stanowisku kucharza w zakresie przygotowania  i wydawania  dań, praca na stanowisku pomocy  kucharza .
Miejsce pracy:
 • Zakłady gastronomiczne typu otwartego i zamkniętego, w tym: restauracje hotelowe, gastronomia sieciowa, firmy cateringowe , stołówki szkolne, szpitalne, akademickie zakładowe ośrodki wypoczynkowe ,własna działalność gospodarcza i obsługa prywatnych imprez.
Dodatkowe umiejętności:
 • Kursy np. baristy , barmana, carvingu realizowane w ramach projektów unijnych.
Możliwości rozwoju:
 • Absolwent posiadając wykształcenie zasadnicze branżowe może kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia uzyskując wykształcenie  średnie branżowe lub podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych uzyskując wykształcenia średnie, bądź zdobywać kolejne kwalifikacje w zawodzie na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

FRYZJER (514101)
kwalifikacja AU.21.  Wykonywanie zabiegów fryzjerskich  
Praca fryzjera, zwanego  coraz częściej stylistą fryzur polega na  układaniu, strzyżeniu i modelowanie włosów zgodnie z życzeniem klienta. Ponadto fryzjer zajmuje się wszelkimi rodzajami koloryzacji włosów oraz wykonuje usługi związane z przedłużaniem, zagęszczaniem włosów i regeneracją włosów zniszczonych.
 
Uprawnienia :
 • Praca na stanowisku fryzjera w salonie lub zakładzie fryzjerskim, praca na stanowisku pomoc fryzjera.
Miejsce pracy:
 • Zakłady fryzjerskie, salony fryzjerskie, teatry, plany zdjęciowe, telewizja, studia fotograficzne. Fryzjerzy mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą, świadcząc usługi fryzjerskie.
Dodatkowe umiejętności:
 • Wykonywanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i paznokci, analizy kolorystycznej typu urody, wizażu.
Możliwości rozwoju:
 • Absolwent posiadając wykształcenie zasadnicze branżowe może kontynuować naukę  w szkole branżowej II stopnia uzyskując wykształcenie  średnie branżowe lub podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych uzyskując wykształcenia średnie, bądź zdobywać kolejne kwalifikacje w zawodzie na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ  (911205)
kwalifikacja: HGT.05. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie
Praca pracownika pomocniczego obsługi hotelowej polega na wykonywaniu szerokiego asortymentu prostych czynności w hotelach i innych obiektach świadczących usługi hotelarskie. Najczęściej dotyczy czynności wspomagających  innych pracowników hotelu przy wykonywaniu rozmaitych zadań, zgodnie ze specyfiką obiektu hotelowego, jego ofertą , liczbą gości i ich wymogami .

Uprawnienia :
 • Praca na stanowisku pracownika pomocniczego w zakresie planowania użycia i doboru odpowiednich materiałów i narzędzi odpowiednio do rodzaju pełnionych czynności,
 • wykonywania prac porządkowych w części noclegowej hotelu,
 • wykonywania prac pomocniczych związanych z przyjmowaniem gości,
 • pielęgnowania: roślin ozdobnych, przyległych terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych
 • dokonywania drobnych napraw.

Miejsce pracy:
 • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej może podejmować pracę w różnego rodzaju obiektach hotelowych np.(hotele, pensjonaty, motele, domy wycieczkowe, kempingi, ośrodki wczasowe, schroniska, sanatoria ).

Dodatkowe umiejętności:
 • Kursy np. artystycznego cięcia drzew i krzewów, wysokościowe umożliwiające bezpieczną pracę  na wysokościach.

Możliwości rozwoju:
 • Absolwent posiadając wykształcenie zasadnicze branżowe może rozwijać swoje umiejętności w zawodach pokrewnych np. technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki uzyskując wykształcenie  średnie branżowe lub podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych uzyskując wykształcenia średnie, bądź zdobywać kolejne kwalifikacje w zawodzie na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

OD ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 OTWIERAMY DWA NOWE KIERUNKI:

PRACOWNIK POMOCNICZY GASTRONOMI (941203)
kwalifikacja HGT.04. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne ( zastąpi on kształcenie na kierunku kucharz)
Praca pracownika pomocniczego gastronomii polega na wykonywaniu szerokiego asortymentu prostych czynności związanych m.in. z produkcją i ekspedycją dań i napojów bezalkoholowych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne i innych obiektach świadczących usługi gastronomiczne. Najczęściej dotyczy czynności wspomagających  innych pracowników gastronomii przy wykonywaniu rozmaitych zadań, zgodnie ze specyfiką obiektu gastronomicznego, jego ofertą , liczbą gości i ich wymogami .

Uprawnienia:   
 • Praca na stanowisku pomocy  kucharza.
Miejsce pracy:
 • Obiekty zbiorowego żywienia tj. restauracje, stołówki szkolne szpitalne, restauracje hotelowe, ośrodki wypoczynkowe, bary, bistra. firmy cateringowe
Dodatkowe umiejętności:
 • Kursy np. baristy, carvingu realizowane w ramach projektów unijnych.
Możliwości rozwoju:
 • Absolwent posiadając wykształcenie zasadnicze branżowe może rozwijać swoje umiejętności w zawodach pokrewnych np. technik żywienia i usług gastronomicznych, uzyskując wykształcenie  średnie branżowe lub podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych uzyskując wykształcenia średnie, bądź zdobywać kolejne kwalifikacje w zawodzie na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

PRACOWNIK POMOCNICZY FRYZJERA (932920)  
kwalifikacja FRK.02. Wykonywanie fryzjerskich prac pomocniczych (zastąpi on kształcenie na kierunku fryzjer)
Praca pracownika pomocniczego fryzjera polega na : wykonywaniu szerokiego asortymentu prostych czynności  związanych z wykonywaniem zabiegów pielęgnacji i zmiany kształtu włosów w obiektach świadczących usługi fryzjerskie, najczęściej dotyczy czynności wspomagających  fryzjera przy wykonywaniu rozmaitych zadań, zgodnie ze specyfiką salonu fryzjerskiego, jego ofertą , liczbą klientów i ich wymogami .
Uprawnienia :
 • Praca na stanowisku pomoc fryzjera.
Miejsce pracy:
 • Zakłady fryzjerskie, salony stylizacji brody, teatry, plany zdjęciowe, telewizja, studia fotograficzne.
Dodatkowe umiejętności:
 • Kursy i szkolenia w zakresie wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i paznokci, masażu głowy.
Możliwości rozwoju
 • Absolwent posiadając wykształcenie zasadnicze branżowe może rozwijać swoje umiejętności w zawodach pokrewnych np. technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych uzyskując wykształcenie  średnie branżowe lub podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych uzyskując wykształcenia średnie, bądź zdobywać kolejne kwalifikacje w zawodzie na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.
W przypadku  kształcenia w zawodzie fryzjer i pracownik pomocniczy fryzjera zajęcia praktyczne odbywać się będą na terenie szkoły w pracowni fryzjerskiej.
Wymagane dokumenty o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia:
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego lub egzaminy ósmoklasisty
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (skierowanie wydawane w sekretariacie szkoły)
 • 1 zdjęcie do legitymacji szkolnej
Każdy kandydat do naszej Szkoły musi pozytywnie przejść badania medycyny pracy.                    
W sekretariacie otrzymasz skierowanie na badania i będziesz musiał je wykonać w wyznaczonym terminie.  
Jeśli masz jeszcze jakieś pytania skontaktuj się z sekretariatem szkoły  (tel. 29 742 35 10) codziennie w godz. 8.00-16.00
Szkoła zapewnia:
 • Naukę w oparciu o podstawę kształcenia ogólnego dla Branżowej Szkoły I Stopnia i Indywidualne Programy Edukacyjno –Terapeutyczne (IPET) opracowane przez specjalistów na podstawie diagnozy i oceny funkcjonowania ucznia,
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • dodatkowe zajęcia ze specjalistami realizowane w ramach zajęć rewalidacyjnych
 • dowóz do szkoły busami z sąsiednich gmin na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 • możliwość pobytu w Internacie SOSW
 • możliwość skorzystania z odpłatnych obiadów
 • Edukacja kończy się zawodowym egzaminem zewnętrznym organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.