SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Działalność SU

Główne cele pracy SU to:
  • kształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną członków SU;
  • wyrabianie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu);
  • kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację;
  • kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania.
Od wielu lat koordynujemy akcję charytatywno-ekologiczną ,,Nakrętka” i zbiórkę makulatury. Dużym zainteresowaniem wśród społeczności szkolnej cieszy inicjatywa „Podziel się szafą”. Organizujemy konkursy: np.,,Mega Fotka”, ,,Najlepszy uczeń/ uczennica roku”. Czynnie włączamy się w uroczystość pasowania na ucznia Ośrodka.

Rada SU przeprowadziła spotkania z uczniami na temat praw i obowiązków ucznia. Dużo radości sprawił wszystkim, zarówno uczniom jak i pracownikom Ośrodka, tzw. ,,zwariowany dzień”, wtedy wszyscy przychodzą ubrani np. w rzeczy w kratkę. Pomysłów na takie dni jest wiele.

Wszelkie działania poprzedzane są spotkaniami, na których zebrani członkowie SU dyskutują o planowanym w danym czasie przedsięwzięciu, przydziale obowiązków.

Przed nami wybory do Samorządu Uczniowskiego i wiele ciekawych zadań do zrealizowania.