Wróć do listy

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

25 maja spędziliśmy bardzo miło czas, uczestnicząc w rajdzie pieszym do Nadleśnictwa Wyszków, zorganizowanym z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. 
Spotkanie z naszymi absolwentami dostarczyło nam wielu wzruszeń.
Dzień Godnowci Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną został ustanowiony w 1999 r. z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU). Celem obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób z tym rodzajem niepełnosprawności, a także zwrócenie uwagi na bariery (edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne itp.), które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia.