Wróć do listy

Dzień Otwarty – „MĄDRZE WSPIERAJ MALUCHY”

Powiat Wyszkowski bierze udział w projekcie „Model Wsparcia Międzysektorowego”.
Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Śląski we współpracy z innymi uczelniami: Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
W ramach projektu realizowaliśmy zadanie pn. Organizacja i realizacja
„Projektu innowacyjno – wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej”. 
Instytucją Koordynująca, w Powiecie Wyszkowskim jest nasza szkoła - 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. M. Konopnickiej w Wyszkowie.
Dzień Otwarty odbył się 1 czerwca 2023 r.
Tego dnia odbyły się następujące ZAJĘCIA OTWARTE dla Dzieci i Rodziców:
- „Edukacja przez ruch” – prowadzące M.Wildangier – Ciuraj, Al. Wojtaszek
- „Terapia ręki od kuchni – wykorzystanie przyborów kuchennych i produktów
    spożywczych w celu ćwiczenia śródręcza i palców” – prowadzące M.Szulc 
     i A.Wojtaszek
- „Zajęcia dogoterapeutyczne z Mitem (przeszkolonym psem rasy maltańskiej) 
    - prowadzące D.Błońska, R.Redlik
- „Zabawy z dzieckiem – integracja sensoryczna na co dzień” – prowadząca
   I.Szczerba
WARSZTATY dla Dzieci i Rodziców przeprowadziły:
 – „Biblioterapia w praktyce” –A.Rogowska
 –„Kamishibai” –  D.Winczewska
– „Masaż Shantala” –  M.Groszyk, G.Czajkowska
Odbyły się także KONSULTACJE DIAGNOSTYCZNE:
1. Wstępna ocena logopedyczna – R. Kościelewska, M. Wożniak. K. Szostek - Malinowska
2. Ocena Funkcjonalna Dziecka ICF–D.Kamińska, M. Andrzejewska, A. Wojtkowska
3. Porada Psychologiczna – M. Ulanowska
4. Porada Informacyjna, gdzie uzyskać wsparcie – E. Jarosz
Mamy nadzieję, że Dzień Otwarty pomógł młodym Rodzicom, a udzielone informacje rozwiały ich niepokoje i rozterki. Zawsze służymy pomocą i wsparciem, nie tylko podczas Dni Otwartych ????