Wróć do listy

JESTEŚMY DOBRZY, ALE CHCEMY BYĆ JESZCZE LEPSI...

18 kwietnia 2023 roku w Ośrodku odbyło się szkolenie dla nauczycieli na temat „Mutyzm wybiórczy – podstawowe zasady pracy terapeutycznej z dzieckiem milczącym”. Przeprowadziła je Pani Anna Czujak, która w bardzo przystępny sposób przedstawiła współczesne spojrzenie na temat mutyzmu wybiórczego, jako zespołu psychopatologicznego należącego do spektrum zaburzeń lękowych. 
Milczące dzieci są wśród nas. Z powodu lęku nie tylko przed mówieniem, ale również przed byciem widzianym w sytuacji mówienia, często nie mają możliwości zabiegania o swoje prawa, nie mogą zasygnalizować swoich potrzeb i pragnień, nie są w stanie obronić się przed przemocą, osamotnieniem i izolacją.
Pojawienie się mutyzmu w okresie wczesnodziecięcym może zaburzać dalszy rozwój, a także niekorzystnie wpływać na osiągnięcia edukacyjne. Dziecko dotknięte mutyzmem wybiórczym potrzebuje wielospecjalistycznej, długofalowej i regularnej pomocy terapeutycznej. Wszelkie wysiłki empatycznego, życzliwego nauczyciela zbliżają dziecko do wyrwania się z „murów ciszy” i dają poczucie, że kolejna osoba słyszy je ponad jego ciszą. 
Pani Anna Czujak omawiając zagadnienie mutyzmu, przedstawiła podstawowe zasady pracy terapeutycznej z dzieckiem milczącym z perspektywy rodzica i specjalisty.  Podzieliła się doświadczeniami wyprowadzania dziecka z mutyzmu wybiórczego w oparciu o własne przeżycia, jak i relacje innych rodziców dzieci zmagających się z tym problemem. 
Wysoki poziom przygotowanego i przekazanego przez prowadzącą materiału szkoleniowego oraz niezwykłe umiejętności interpersonalne, świadczące o wysokim profesjonalizmie dydaktycznym zostały nagrodzone gromkimi oklaskami uczestników szkolenia. 
W imieniu wszystkich nauczycieli, serdecznie podziękowania za przyjęcie zaproszenia i przeprowadzenie szkolenia przekazała Anna Wróbel, która była inicjatorem i organizatorem tego spotkania.