Wróć do listy

WWR - LOGOPEDIA

Zajęcia logopedyczne realizowane w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju obejmują zarówno korekcję wad wymowy, jak i terapię mowy. Dzieci podczas zajęć wykonują ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny, ćwiczenia oddechowe, słuchowe i fonacyjne. Głównie poprzez zabawę logopedzi wywołują prawidłową realizację głosek, ćwiczą z podopiecznymi zachowania komunikacyjne i rozszerzają zakres słownictwa. U dzieci, które nie komunikują się werbalnie, terapia odbywa się z wykorzystaniem systemów AAC (alternatywnych i wspomagających metod komunikacji).