SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Działalność SU

Główne cele pracy SU to:
  • kształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną członków SU;
  • wyrabianie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu);
  • kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację;
  • kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania.
Od wielu lat koordynujemy akcję charytatywno-ekologiczną ,,Nakrętka” i zbiórkę makulatury. Dużym zainteresowaniem wśród społeczności szkolnej cieszy inicjatywa „Podziel się szafą”. Organizujemy konkursy: np.,,Mega Fotka”, ,,Najlepszy uczeń/ uczennica roku”. Czynnie włączamy się w uroczystość pasowania na ucznia Ośrodka.

Rada SU przeprowadziła spotkania z uczniami na temat praw i obowiązków ucznia. Dużo radości sprawił wszystkim, zarówno uczniom jak i pracownikom Ośrodka, tzw. ,,zwariowany dzień”, wtedy wszyscy przychodzą ubrani np. w rzeczy w kratkę. Pomysłów na takie dni jest wiele.

Wszelkie działania poprzedzane są spotkaniami, na których zebrani członkowie SU dyskutują o planowanym w danym czasie przedsięwzięciu, przydziale obowiązków.

Przed nami wybory do Samorządu Uczniowskiego i wiele ciekawych zadań do zrealizowania.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Działalność Samorządu
 
Samorząd Uczniowski realizuje działania statutowe oraz działania podjęte z własnej inicjatywy:
udział w uroczystościach szkolnych: ślubowanie nowych uczniów, dzień nauczyciela, szkoła do hymnu,
organizacja imprez szkolnych i okolicznościowych: pożegnanie lata, dzień życzliwości i pozdrowień, dzień pluszowego misia, obchody dnia sekretarki  i pielęgniarki, 
cykliczne kolorowe dni – np. cała szkoła ubiera się na zielono w Dniu Św. Patryka,
imprezy rozrywkowe, głównie dyskoteki, które cieszą się ogromną popularnością.
Samorząd Uczniowski włączył się także w pomoc dla Ukrainy podczas obecnie trwającej tam wojny. Zebraliśmy najpotrzebniejsze rzeczy, które zostały przekazane poprzez konwój pokojowy prosto do naszych sąsiadów. 
 
Rok szkolny 2023/24
 
Przewodnicząca: Justyna Płatek
Skład Rady Samorządu:
Michał Wolski
Angelika Sztorc
Kacper Frąckiewicz
 
Poczet Sztandarowy
Chorążowie: 
Michał Wolski, Jakub Wolski
Asysta: 
Hanna Sadowska, Julia Ćwik, Julia Ekalt