TERAPIE

Edukacja przez ruch (EPR) Doroty Dziamskiej

Edukacja przez ruch (EPR) Doroty Dziamskiej

System kształcenia i terapii Edukacja przez ruch (EPR) Doroty Dziamskiej 
to zbiór technik i metod pracy opartych na naturalnym, optymalnym, rytmicznym ruchu człowieka. Poruszanie się według określonej rytmicznej procedury, aktywizując zmysły, wspiera wzrost poziomu integracji sensorycznej, by w ten sposób przygotować ciało i umysł do procesu uczenia się. 
czytaj więcej

NEUROFORMA

Neuroforma to nowoczesny sprzęt do rehabilitacji. Program zawiera ćwiczenia angażujące jednocześnie funkcje ruchowe oraz poznawcze, dzięki zastosowaniu tzw. paradygmatu podwójnego zadania.
czytaj więcej

ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze są formą realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu głębokim. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego uczestników zajęć,
czytaj więcej

TERAPIA RĘKI I i II STOPNIA

Terapia ręki powstała w odpowiedzi na potrzebę usprawniania małej motoryki czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców mający na celu zaangażowanie całej kończyny górnej
czytaj więcej

TERAPIA NEUROTAKTYKALNA SWIETŁANY MASGUTOWEJ

Założeniem metody jest uruchomienie naturalnych mechanizmów neuronalnych, neurorozwoju, radzenie z efektem stresu i samoregulacji organizmu.  Neurosensomotoryczna terapia taktylna proponuje techniki masażu i stymulacji skóry, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.
czytaj więcej

LOGORYTMIKA

Logorytmika pojawiła się w początkach lat 70-tych XX wieku. Powstała jako potrzeba połączenia ćwiczeń rytmicznych ze słowami. W logorytmice odnajdziemy  elementy metody Carla Orffa. W jego metodzie umuzykalniania dzieci słowo, muzyka i ruch wzajemnie się przenikają tworząc integralną całość.
czytaj więcej

LOGOPEDIA

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wyszkowie realizowane są zajęcia rozwijające mowę i komunikację: korekcja wad wymowy, terapia mowy, terapia z wykorzystaniem systemów AAC oraz zajęcia kształtujące komunikację.
czytaj więcej

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Integracja sensoryczna to proces, w którym następuje organizacja wrażeń dostarczanych do organizmu, aby mogły być wykorzystywane w celowym działaniu, czyli w reakcji adaptacyjnej.
czytaj więcej

DOGOTERAPIA

W procesie dogoterapii pomiędzy dzieckiem i psim terapeutą zostaje nawiązany głęboki emocjonalny kontakt, specyficzna więź. Ta niezwykła dla dziecka relacja motywuje je do ćwiczeń.
czytaj więcej