Wróć do listy

LOGOPEDIA

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wyszkowie realizowane są zajęcia rozwijające mowę i komunikację: korekcja wad wymowy, terapia mowy, terapia z wykorzystaniem systemów AAC oraz zajęcia kształtujące komunikację.

Korekcja wad wymowy polega na stymulowaniu rozwoju mowy i korygowaniu wad artykulacji. Logopedzi podczas zajęć usprawniają pracę aparatu artykulacyjnego, oddychanie, słuch fonematyczny i percepcję słuchową. Wykorzystując wiele różnych metod wywołują i utrwalają prawidłową realizację głosek. (zdjęcie nr 1 – dmuchanie na piórka, ćwiczenia aparatu)

Terapia mowy opiera się na budowaniu kompetencji językowej i rozwijaniu sprawności językowych. Terapeuci na zajęciach pobudzają potrzebę komunikacji, rozwijają zasób słownictwa i uczą wykorzystywania go w odpowiednich formach gramatycznych. Uczniowie uczą się opowiadać i rozmawiać z rówieśnikami i dorosłymi. (zdjęcie nr 2 – dziecko układające historyjkę obrazkową)

Uczniowie, którzy nie komunikują się werbalnie biorą udział w zajęciach terapii mowy z wykorzystaniem różnych systemów AAC czyli komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Celem tych zajęć jest umożliwienie komunikacji dzieciom niemówiącym lub mówiącym w sposób niezrozumiały dla otoczenia. Logopedzi w Ośrodku pracują wykorzystując systemy zarówno graficzne (PCS – Picture Communication Symbols, Mówik, Makaton) jak i gestowe (Makaton, daktylografia). (zdjęcie Oliwki z komunikatorem i Maksa pokazującego gesty)

Zajęcia kształtujące komunikację to zajęcia grupowe, podczas których uczniowie uczą się odpowiednich zachowań komunikacyjnych w konkretnych sytuacjach społecznych, wyrażania swoich uczuć i potrzeb. Terapeuci uczą podstawowych zasad komunikowania się, inicjowania i podtrzymywania dialogów na różne tematy. (zdjęcie zajęć grupowych – zabawa w sklep?)

Wszystkie te zajęcia dostosowane są do możliwości i umiejętności uczniów. Powstawanie programów terapii poprzedzone jest całościową diagnozą logopedyczną i współpracą logopedów z innymi terapeutami pracującymi z dzieckiem.