Wróć do listy

TERAPIA NEUROTAKTYKALNA SWIETŁANY MASGUTOWEJ

Terapia Neurotaktylna Swietłany Masgutowej

Twórcą Programu MNRI®: Terapia Neurotaktylna jest Svetlana Masgutowa, która swoją koncepcję oparła na doświadczeniu i wynikach wieloletniej pracy z dziećmi i dorosłymi, z zespołem stresu pourazowego i deficytami rozwoju układu nerwowego.

Nazwa terapii pochodzi od łacińskich słów: „neurosis” (układ nerwowy), „tactilis” (dotykowy), co oznacza stymulację zmysłu dotykowego poprzez wykorzystanie neurofizjologicznych zasobów czuciowo – ruchowych organizmu.

Założeniem metody jest uruchomienie naturalnych mechanizmów neuronalnych, neurorozwoju, radzenie z efektem stresu i samoregulacji organizmu.  Neurosensomotoryczna terapia taktylna proponuje techniki masażu i stymulacji skóry, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu. Jest rodzajem masażu, który pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni.

Terapia neurotaktylna jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci jak i dorosłych podczas pracy z :
  • porażeniami mózgowymi
  • autyzmem
  • zachowaniami agresywnymi
  • opóźnienie  w rozwoju umysłowym
  • nadpobudliwością psychoruchową
  • trudnościami w nauce
  • zaburzeniami mowy
  • zaburzeniami integracjii sensorycznej

Elwira Gajkowska