Wróć do listy

TERAPIA RĘKI I i II STOPNIA

Terapia ręki powstała w odpowiedzi na potrzebę usprawniania małej motoryki czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców mający na celu zaangażowanie całej kończyny górnej w wykonywanie różnorodnych zadań poprawiających jej funkcjonowanie i doskonalenie ruchów precyzyjnych, w tym przygotowanie do pisania.

Terapia skierowana jest przede wszystkim do dzieci wykazujących:
 • zaburzenia napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej (wzmożone lub obniżone napięcie)
 • nieprawidłową postawę ciała
 • problemy z wykonywaniem codziennych czynności (picie z kubka, zapinanie guzików)
 • problemy w zabawach manipulacyjnych (układanie małych przedmiotów, lepienie plasteliny)
 • zaburzenia grafomotoryczne (pisanie, malowanie)
 • zburzenia koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • problem z koordynacją ruchową
 • wspomagająco w opóźnieniu rozwoju mowy

Terapia ręki ma na celu:
 • usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców jak i dostarczenia wrażeń dotykowych i poznania dzięki nim różnych kształtów i struktur materiałów
 • są do ćwiczenia i zabawy mające sprawność ruchową dłoni dziecka, umiejętność chwytu oraz koordynację pomiędzy dłońmi
 • a także naukę pisania

Cele terapii ręki:
 • cel główny – samoobsługa, komunikacja i interakcje społeczne
 • cel wiodący/kierunkowy – uszczegółowienie celu głównego, określa kompetencje, umiejętności, jakie powinny być osiągnięte
 • cele szczegółowe – wskazują badania, jakie są stawiane w ramach jednej jednostki terapeutycznej.

Elwira Gajkowska